Forandring fryder - del II
Forandring fryder - del II

bytte jobb kan vre en mysommelig prosess.Det kan vre spennende og gy, det kan vre ndvendig og det kan bli fremtvunget fordi man kommer i en situasjon hvor man ikke lenger har jobb.For min d...